Lurching Bang - Super Xivitona Is Almost Here.

utredning

Jag påbörjar en psykologisk utredning i mitten av september. Jag har kämpat i tre år för att få den. Nu är det med skräckblandad förtjusning jag ser fram emot den. Det är mycket man måste väga in: hur kommer det att kännas om man får bekräftat att man verkligen är "udda"? Hur kommer det att kännas om man inte får en diagnos, när jag under så lång tid trott att jag har ett problem och att medicin skulle kunna hjälpa mig? Ska jag nyttja all den hjälp arbetsförmedlingen kan ge mig och berätta om diagnosen för en arbetsgivare?